Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP

podjęte w dniu 11 grudnia 2020 r.:

 

 

 

Uwaga! W związku z dużą aktywnością różnych organizacji i instytucji zamieszczających na swoich stronach wytyczne, procedury, standardy i inne związane z epidemią koronawirusa informujemy, że na stronie NIPiP oraz OIPiP zamieszczane są aktualne i wiarygodne informacje skonsultowane
i zatwierdzone przez MZ i GIS.

 

Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPIP

  1. Pismo skierowane do Ministra Zdrowia w sprawie projektu Narodowy Program Szczepień przeciw COVID-19.
  2. Stanowisko nr 46 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 8 grudnia 2020 r. w sprawie stosowania prawidłowej interpretacji przez podmioty lecznicze przepisu
    5 ust. 1a ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 562, z późn. zm.) wprowadzonej zmianą w przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.
  3. Stanowisko nr 48 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 8 grudnia 2020 r. w sprawie poprawy bezpieczeństwa pacjentów przebywających w szpitalach psychiatrycznych oraz zatrudnionych tam pielęgniarek w czasie epidemii SARS-CoV-2.
  4. Wspólna Konferencja Prasowa Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego, Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych, Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych, Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego oraz Polskiego Towarzystwa Położnych – Pielęgniarki i Położne mówią dość.
    https://nipip.pl/pielegniarki-i-polozne-mowia-dosc/ oraz pismo skierowane do Premiera o pilne spotkanie ze środowiskiem
  5. Monitoring aktów prawnych.

Zespół Zarządzania Kryzysowego NIPiP

DO POBRANIA:

Załączniki