Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP

podjęte w dniu 19 czerwca 2020 r.:

 

Uwaga! W związku z dużą aktywnością różnych organizacji i instytucji zamieszczających na swoich stronach wytyczne, procedury, standardy i inne związane z epidemią koronawirusa informujemy, że na stronie NIPiP oraz OIPiP zamieszczane są aktualne i wiarygodne informacje skonsultowane i zatwierdzone przez MZ i GIS.

  1. Przekazujemy informacje dotyczące uroczystości w intencji bł. Hanny Chrzanowskiej oraz zmarłych pielęgniarek zakażonych koronawiursem oraz przyznaniu pośmiertnie przez NRPiP odznaczeń samorządowych – Statuetki „Cierpiącym przywrócić nadzieję”. (informacje w załączeniu)
  1. Przekazujemy monitoring aktów prawnych przygotowany na dzień 18 czerwca.

Zespół Zarządzania Kryzysowego NIPiP

DO POBRANIA:

ZAŁĄCZNIK