Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP
podjęte w dniu 5 maja 2020 r.:

1. Przekazujemy przygotowany przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie informator z poradami prawnymi dla pracowników medycznych „Pomoc prawna dla medyków – pytania i odpowiedzi”. (poradnik w załączeniu)
2. Przekazujemy informację o bezpłatnej pomocy psychologicznej dla pracowników zawodów medycznych #PomagamyRozmawiamy, którą uruchomiło Centrum Profilaktyki Stresu i Wypalenia Zawodowego (UŁ).
(informacja w załączeniu)
3. Przygotowany został monitoring aktów prawnych na dzień 5 maja 2020 r.

Zespół Zarządzania Kryzysowego NIPiP

DO POBRANIA:

ZAŁĄCZNIK