NIPIP-NRPiP-DS.015.181.2020.MT

Warszawa, dnia 9 października 2020 r.

Przewodnicząca/Przewodniczący Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych
Członkowie Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych VII Kadencji

Szanowni Państwo,

Poniżej przekazuję podjęte działania przez Zespół Zarządzania Kryzowego NIPIP:

1. Pismo skierowane do Ministra Zdrowia – wniosek o udzielenie informacji publicznej w związku z docierającymi informacjami o planowanej likwidacji Departamentu Pielęgniarek i Położnych w Ministerstwie Zdrowia (w załączeniu),
2. Pismo skierowane do Ministra Zdrowia w sprawie interpretacji przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2020, poz. 295 ze zm.) – możliwość przeprowadzania konkursów na niektóre stanowiska kierownicze w podmiotach leczniczych (w załączeniu),
3. Pismo skierowane do Ministra Zdrowia w przedmiocie projektu Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie standardu organizacyjnego opieki na pacjentem podejrzanym o zakażenie lub zakażonym wirusem SARS-CoV-2 (w załączeniu),
4. Pismo skierowane do Ministra Zdrowia w sprawie zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie wyceny porady pielęgniarki Podstawowej Opieki Zdrowotnej i porady położnej Podstawowej Opieki Zdrowotnej (w załączeniu),
5. Monitoring aktów prawnych (w załączeniu).

Z wyrazami szacunku
Wiceprezes NRPiP
Sebastian Irzykowski

DO POBRANIA:

PISMA