Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Łomży uprzejmie informuje, że od dnia 1 maja 2022r. ulega zmianie adres e-mailowy Izby,

będzie aktualny pod nazwą:

biuro@oipip.lomza.pl