Osoby, które zarejestrowały się na konferencję „Zastosowanie badań naukowych w praktyce  pielęgniarskiej” organizowaną przez Warszawską Izbę Pielęgniarek i Położnych we współpracy z Instytutem Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka proszone są o kontakt z Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych w Łomży – organizujemy transport!!!