1. Uchwała Nr 1034/VII/2021 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 10 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany formy zatrudnienia  księgowej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży
 2. Uchwała Nr 1035/VII/2021 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 10 grudnia 2021 r. w sprawie  podwyżki wynagrodzenia pracownikowi ds. rejestru pielęgniarek i położnych
 3. Uchwała Nr 1036/VII/2021 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 10 grudnia 2021 r. w sprawie  podwyżki wynagrodzenia pracownikowi biura OIPiP w Łomży
 4. Uchwała Nr 1037/VII/2021 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 10 grudnia 2021 r. w sprawi częściowego pokrycia kosztów  z tytułu ukończenia różnych    form kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych  dla członków OIPIP w Łomży
 5. Uchwała Nr 1038/VII/2021 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 10 grudnia 2021 r. w sprawie partycypowania w kosztach konferencji interdyscyplinarnej dla Pielęgniarek i Położnych
 6. Uchwała Nr 1039/VII/2021 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w  Łomży  z dnia 10 grudnia 2021r. w sprawie  przyznania nagrody dla osób odchodzących na emeryturę
 7. Uchwała Nr 1040/VII/2021 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia  10 grudnia 2021 r. w sprawie przyznania nagrody pieniężnej dla pracowników etatowych  Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Łomży
 8. Uchwała Nr 1041/VII/2021 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 10 grudnia 2021 r. w sprawie częściowego pokrycia kosztów z tytułu ukończenia różnych form kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych  dla członka OIPiP w Łomży
 9. Uchwała Nr 1042/VII/2021 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 10 grudnia 2021r.  w sprawie wydania duplikatu utraconego prawa wykonywania zawodu pielęgniarki
 10. Uchwała Nr 1043/VII/2021 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 10 grudnia 2021 r. w sprawie wykreślenia pielęgniarki z okręgowego rejestru pielęgniarek,  położnych
 11. Uchwała Nr 1044/VII/2021 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 10 grudnia 2021 r. w sprawie wykreślenia pielęgniarki z okręgowego rejestru pielęgniarek, położnych
 12. Uchwała Nr 1045/VII/2021 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 10 grudnia 2021 r. w sprawie udzielenia jednorazowej bezzwrotnej zapomogi dla członków samorządu z tytułu zachorowania na COVID -19
 13. Uchwała Nr 1046/VII/2021 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 10 grudnia 2021 r. w sprawie wykreślenia z rejestru pielęgniarek, położnych Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Łomży