1. Uchwała Nr 911/VII/2021 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 12 marca 2021 r. w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpisu do rejestru pielęgniarek i położnych
 2. Uchwała Nr 912/VII/2021 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 12 marca 2021 r. w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpisu do rejestru pielęgniarek i położnych
 3. Uchwała Nr 913/VII/2021 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 12 marca 2021 r. w sprawie wpisu pielęgniarki do okręgowego rejestru  pielęgniarek,   położnych  w Łomży
 4. Uchwała Nr 914/VII/2021 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 12 marca 2021 r. w sprawie wykreślenia pielęgniarki z okręgowego rejestru  pielęgniarek,   położnych  w Łomży
 5. Uchwała Nr 915/VII/2021 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 12 marca 2021 r. w sprawie wykreślenia wpisu z rejestru praktyki zawodowej pielęgniarki z urzędu
 6. Uchwała Nr 916/VII/2021 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 12 marca 2021 r. w sprawie wykreślenia wpisu z rejestru praktyki zawodowej pielęgniarki z urzędu
 7. Uchwała Nr 917/VII/2021 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 12 marca 2021 r. w sprawie przyznania nagrody dla osób odchodzących na emeryturę
 8. Uchwała Nr 918/VII/2021 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 12 marca 2021 r. w sprawie udzielenia jednorazowej bezzwrotnej zapomogi dla członków samorządu z tytułu zachorowania na COVID -19
 9. Uchwała Nr 919/VII/2021 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 12 marca 2021 r. w sprawie udzielenia jednorazowej bezzwrotnej zapomogi dla członka samorządu z tytułu zachorowania na COVID -19
 10. Uchwała Nr 920/VII/2021 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 12 marca 2021 r. w sprawie udzielenia jednorazowej bezzwrotnej zapomogi dla członków samorządu z tytułu ponownego zachorowania na COVID -19
 11. Uchwała Nr 921/VII/2021 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 12 marca 2021 r. w sprawie udzielenia bezzwrotnej zapomogi dla członka samorządu
 12. Uchwała Nr 922/VII/2021 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 12 marca 2021 r. w sprawie udzielenia bezzwrotnej zapomogi dla członka samorządu
 13. Uchwała Nr 923/VII/2021 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 12 marca 2021 r. w sprawie udzielenia bezzwrotnej zapomogi dla członka samorządu
 14. Uchwała Nr 924/VII/2021 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 12 marca 2021 r. w sprawie udzielenia bezzwrotnej zapomogi dla członka samorządu
 15. Uchwała Nr 925/VII/2021 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 12 marca 2021 r. w sprawie częściowego pokrycia kosztów z tytułu ukończenia różnych form kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych  dla członków  OIPiP w Łomży
 16. Uchwała Nr 926/VII/2021 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 12 marca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych  Łomży na rok 2021                                      
 17. Uchwała Nr 927/VII/2021 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 12 marca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych   w Łomży za rok 2020
 18. Uchwała Nr 928/VII/2021 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 12 marca 2021 r. w sprawie zwolnienia z ustnego egzaminu po odbytym przeszkoleniu z powodu niewykonywania zawodu pielęgniarki przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat oraz wydania zaświadczenia pielęgniarce o odbytym przeszkoleni z powodu niewykonywania zawodu pielęgniarki przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat
 19. Uchwała Nr 929/VII/2021 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 12 marca 2021 r. w sprawie wykreślenia pielęgniarki z okręgowego rejestru pielęgniarek,  położnych
 20. Uchwała Nr 930/VII/2021 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 12 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania pracowników Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Łomży
 21. Uchwała Nr 931/VII/2021 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 12 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Łomży
 22. Uchwała Nr 932/VII/2021 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 12 marca 2021 r. w sprawie powołania i składu Komisji do sprawa wypisywania recept