1. Uchwała Nr 800/VII/2020 w sprawie zerwania lokaty na rozdysponowania środków finansowych, przeznaczonych na dofinansowanie szpitali i placówek w związku z trwającą epidemią COVID-19
  2. Uchwała Nr 801/VII/2020  w sprawie zmiany  formy zatrudnienia Radcy Prawnego Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży