1. Uchwała Nr 1/VIII/2023 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 29 kwietnia 2023 r. w sprawie wyboru na stanowisko wiceprzewodniczącej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży na VIII kadencję
 2. Uchwała Nr 2/VIII/2023 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 29 kwietnia 2023 r. w sprawie wyboru na stanowisko sekretarza Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży na VIII kadencję
 3. Uchwała Nr 3/VIII/2023 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 29 kwietnia 2023 r. w sprawie wyboru na stanowisko skarbnika Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży na VIII kadencję
 4. Uchwała Nr 4/VIII/2023 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 29 kwietnia 2023 r. w sprawie zatrudnienia i wynagrodzenia  przewodniczącej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży na VIII kadencję
 5. Uchwała Nr 5/VIII/2023 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 29 kwietnia 2023 r. w sprawie zatrudnienia i wynagrodzenia wiceprzewodniczącej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży na VIII kadencję
 6. Uchwała Nr 6/VIII/2023 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 29 kwietnia 2023 r. w sprawie zatrudnienia i wynagrodzenia sekretarza Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży na VIII kadencję
 7. Uchwała Nr 7/VIII/2023 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 29 kwietnia 2023 r. w sprawie zatrudnienia i wynagrodzenia skarbnika Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży na VIII kadencję
 8. Uchwała Nr 8/VIII/2023 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 29 kwietnia 2023 r. w sprawie składu Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży na VIII kadencję
 9. Uchwała Nr 9/VIII/2023 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 29 kwietnia 2023 r. w sprawie powołania i składu Komisji Socjalno-Bytowej działającej przy Okręgowej Radzie Pielęgniarek i Położnych w Łomży na czas VIII kadencji
 10. Uchwała Nr 10/VIII/2023 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 29 kwietnia 2023 r. w sprawie powołania i składu Komisji ds. Kształcenia działającej przy Okręgowej Radzie Pielęgniarek i Położnych w Łomży na czas VIII kadencji
 11. Uchwała Nr 11/VIII/2023 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 29 kwietnia 2023 r. w sprawie powołania i składu Komisji ds. przeszkoleń działającej przy Okręgowej Radzie Pielęgniarek i Położnych w Łomży na czas VIII kadencji
 12. Uchwała Nr 12/VIII/2023 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 29 kwietnia 2023 r. w sprawie upoważnienia osób powołanych do dysponowania rachunkiem bankowym Okręgowej Izby pielęgniarek i Położnych w Łomży na czas VIII kadencji
 13. Uchwała Nr 13/VIII/2023 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 29 kwietnia 2023 r. w sprawie upoważnienia Wiceprzewodniczącą Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży do składania podpisów w imieniu Przewodniczącej ORPiP w Łomży na VIII kadencję
 14. Uchwała Nr 14/VIII/2023 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 29 kwietnia 2023 r. w sprawie terminów posiedzeń Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych oraz Prezydium ORPiP  w Łomży na VIII kadencję
 15. Uchwała Nr 15/VIII/2023 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 29 kwietnia 2023 r. w sprawie sposobu księgowania środków finansowych OIPiP w Łomży w ramach dotacji z budżetu Państwa na zadania przejęte od administracji państwowej na VIII kadencję
 16. Uchwała Nr 16/VIII/2023 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 29 kwietnia 2023 r. w sprawie wytypowania i upoważnienia przedstawicieli Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży do podpisywania umowy z Ministrem Zdrowia na przekazanie dotacji ze środków publicznych i sposobu jej rozliczenia na okres VIII kadencji i do podpisania umowy z Ministrem Zdrowia dotyczącej ośrodka informacyjno- edukacyjnego dla pielęgniarek i położnych na okres VIII kadencji
 17. Uchwała Nr 17/VIII/2023 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 29 kwietnia 2023 r. w sprawie upoważnienia członków Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży do składania oświadczeń woli w zakresie praw majątkowych i zaciągania zobowiązań finansowych na lata 2023 – 2027 okres VIII kadencji
 18. Uchwała Nr 18/VIII/2023 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 29 kwietnia 2023 r. w sprawie sposobu księgowania środków finansowych otrzymanych z Ministerstwa Zdrowia na prowadzenie ośrodka informacyjno- edukacyjnego  dla pielęgniarek i położnych przy OIPiP w Łomży na  VIII kadencję
 19. Uchwała Nr 19/VIII/2023 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 29 kwietnia 2023 r. w sprawie powołania do składu Komisji konkursowych członków Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży na stanowiska pielęgniarskie na czas VIII kadencji
 20. Uchwała Nr 20/VIII/2023 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 29 kwietnia 2023 r. w sprawie powołania do składu Komisji konkursowych członków Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży na stanowiska „ordynatorskie” na czas VIII kadencji
 21. Uchwała Nr 21/VIII/2023 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 29 kwietnia 2023 r. w sprawie przyznania nagrody dla osób odchodzących na emeryturę
 22. Uchwała Nr 22/VIII/2023 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych  w Łomży z dnia 29 kwietnia 2023 r. w sprawie częściowego pokrycia kosztów  z tytułu ukończenia różnych form kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych dla członków  OIPiP w Łomży
 23. Uchwała Nr 23/VIII/2023 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych  w Łomży z dnia 29 kwietnia 2023 r. w sprawie częściowego pokrycia kosztów  z tytułu ukończenia różnych form  kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych dla członków  OIPiP w Łomży
 24. Uchwała Nr 24/VIII/2023 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 29 kwietnia 2023 r. w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki i wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek prowadzonego przez ORPiP w Łomży
 25. Uchwała Nr 25/VIII/2023 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 29 kwietnia 2023 r. w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki i wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek prowadzonego przez ORPiP w Łomży
 26. Uchwała Nr 26/VIII/2023 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 29 kwietnia 2023 r. w sprawie wpisu położnej do okręgowego rejestru pielęgniarek, położnych  w Łomży
 27. Uchwała Nr 27/VIII/2023 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 29 kwietnia 2023 r. w sprawie wpisu pielęgniarki do okręgowego rejestru pielęgniarek, położnych  w Łomży
 28. Uchwała Nr 28/VIII/2023 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 29 kwietnia 2023 r. w sprawie wpisu pielęgniarki do okręgowego rejestru pielęgniarek, położnych  w Łomży
 29. Uchwała Nr 29/VIII/2023 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 29 kwietnia 2023 r. w sprawie wpisu pielęgniarki do okręgowego rejestru pielęgniarek, położnych  w Łomży
 30. Uchwała Nr 30/VIII/2023 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 29 kwietnia 2023 r. w sprawie wpisu pielęgniarza do okręgowego rejestru pielęgniarek, położnych  w Łomży
 31. Uchwała Nr 31VIII/2023 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 29 kwietnia 2023 r. w sprawie przyznania warunkowego prawa  wykonywania zawodu położnej oraz wpisu do okręgowego rejestru pielęgniarek i położnych w Łomży
 32. Uchwała Nr 32/VIII/2023 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 29 kwietnia 2023 r. w sprawie wydania duplikatu utraconego prawa wykonywania zawodu pielęgniarki
 33. Uchwała Nr 33/VIII/2023 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 29 kwietnia 2023 r.  w sprawie wykreślenia pielęgniarki z okręgowego       rejestru  pielęgniarek,  położnych
 34. Uchwała Nr 34/VIII/2023 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 29 kwietnia 2023 r. w sprawie skierowania na przeszkolenie pielęgniarki, która nie wykonywała zawodu przez  okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat
 35. Uchwała Nr 35/VIII/2023 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 29 kwietnia 2023 r. w sprawie skierowania na przeszkolenie pielęgniarki, która nie wykonywała zawodu przez  okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat
 36. Uchwała Nr 36/VIII/2023 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 29 kwietnia 2023 r. w sprawie zasad i wysokości wynagrodzenia osób pełniących funkcję w organach samorządu pielęgniarek i położnych
 37. Uchwała Nr 37/VIII/2023 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 29 kwietnia 2023 r. w sprawie pokrycia kosztów dojazdu na konferencji na temat „Kwalifikacje Pielęgniarek i Położnych a bezpieczeństwo zdrowotne      pacjenta” organizowaną przez Okręgowe Rady Województwa Podlaskiego oraz pokryci kosztów spotkania integracyjnego z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Dnia Położnej
 38. Uchwała Nr 38/VIII/2023 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 29 kwietnia 2023 r. w sprawie dofinansowania do konferencji „Pielęgniarstwo polskie na rozdrożu” praz pokrycia kosztów dojazdu