1. Uchwała Nr 645/VII/2019 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży w sprawie wydania nowego zaświadczenia prawa wykonywania zawodu oraz wpisu do okręgowego rejestru pielęgniarek/położnych prowadzonego przez ORPiP w Łomży
 2. Uchwała Nr 646/VII/2019 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży w sprawie wpisu do okręgowego rejestru pielęgniarek i położnych w Łomży pielęgniarkę
 3. Uchwała Nr 647/VII/2019 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży w sprawie wykreślenia z Centralnego rejestru pielęgniarek i położnych w Łomży w związku z przejściem na teren działania OIPiP w Białymstoku
 4. Uchwała Nr 648/VII/2019 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży w sprawie skierowania na przeszkolenie położnej, z powodu niewykonywania zawodu przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat
 5. Uchwała Nr 649/VII/2019 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży w sprawie powołania przedstawiciela komisji konkursowych na stanowiska ordynatorów oddziałów Szpitali
 6. Uchwała Nr 650/VII/2019 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży w sprawie powołania przedstawiciela komisji konkursowych na stanowiska pielęgniarskie Szpitali
 7. Uchwała Nr 651/VII/2019 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży w sprawie powołania przedstawiciela komisji egzaminacyjnej kursu dla pielęgniarek i położnych w Szpitalu Ogólnym w Wysokiem Mazowieckiem
 8. Uchwała Nr 652/VII/2019 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży w sprawie powołania przedstawiciela komisji egzaminacyjnej kursów dla pielęgniarek i położnych w Szpitalu Wojewódzkim w Łomży
 9. Uchwała Nr 653/VII/2019 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży w sprawie udzielenia bezzwrotnej zapomogi dla członka samorządu
 10. Uchwała Nr 654/VII/2019 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży w sprawie udzielenia bezzwrotnej zapomogi dla członka samorządu
 11. Uchwała Nr 655/VII/2019 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży w sprawie przyznania nagród dla osób odchodzących na emeryturę
 12. Uchwała Nr 656/VII/2019 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży w sprawie częściowego pokrycia kosztów z tytułu ukończenia różnych form kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych dla członków OIPiP w Łomży
 13. Uchwała Nr 657/VII/2019 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży w sprawie częściowego pokrycia kosztów z tytułu ukończenia różnych form kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych dla członków OIPiP w Łomży
 14. Uchwała Nr 658/VII/2019 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży w sprawie częściowego pokrycia kosztów z tytułu ukończenia różnych form kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych dla członka OIPiP w Łomży
 15. Uchwała Nr 659/VII/2019 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży w sprawie częściowego pokrycia kosztów z tytułu ukończenia różnych form kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych dla członków OIPiP w Łomży
 16. Uchwała Nr 660/VII/2019 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży w sprawie sfinansowania szkolenia zorganizowanego przez Copyright by BOMIS „Trudny pacjent i jego rodzina – jak się porozumieć”
 17. Uchwała Nr 661/VII/2019 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży w sprawie zakupu drukarki na potrzeby OIPiP w Łomży