1. Uchwała Nr 60/VIII/2023 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 19 czerwca 2023 r. w sprawie ustalenia terminu I Nadzwyczajnego Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Łomży, zatwierdzenie materiałów na zjazd i wytypowania osób do organizacji zjazdu oraz pokrycia kosztów zjazdu
  2. Uchwała Nr 61/VIII/2023 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 19 czerwca 2023 r. w sprawie wynajęci firmy organizującej przeprowadzki
  3. Uchwała Nr 62/VIII/2023 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 19 czerwca 2023 roku w sprawie: złożenia oferty do Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w Warszawie w ramach kursu dokształcającego dla pielęgniarek i położnych „Profilaktyka zakażeń wywołanych SARS-CoV-2 w opiece zinstytucjonalizowanej i warunkach domowych”
  4. Uchwała Nr 63/VIII/2023 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 19 czerwca 2023 r. w sprawie wpisu Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Łomży jako organizatora bezpłatnego kształcenia podyplomowego do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych