W dniu 5 grudnia br. w Bielsku-Białej odbyło się spotkanie Premier Rządu RP Beaty Szydło z przedstawicielami samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych. To pierwsze takie spotkanie od wielu lat. Tym ważniejsze, że odbywa się w roku 25-lecia samorządu zawodowego, a sytuacja polskich pielęgniarek jest bardzo trudna.

NRPiP od początku kadencji tego rządu zabiega o powstanie kompleksowej strategii dla polskiego pielęgniarstwa. Podczas półgodzinnego spotkania Przewodnicząca Beskidzkiej Rady Pielęgniarek i Położnych Małgorzata Szwed przedstawiła postulaty i stanowisko NRPiP w kwestii poprawy sytuacji pielęgniarek i położnych.

– Podczas rozmowy z Panią Premier podniosłam kwestię systemu kształcenia oraz stażu podyplomowego-pierwsza praca, a także wdrożenia rozporządzeń koszykowych. Pani Premier z dużym zrozumieniem wysłuchała naszych postulatów. – relacjonuje spotkanie Przewodnicząca BORPiP Małgorzata Szwed. – Zapewniła też, że zastanowi się i rozważy powołanie pielęgniarki na stanowisko wiceministra w Ministerstwie Zdrowia. Uważamy, że takie rozwiązanie jest niezbędne, by sprawy największej medycznej grupy zawodowej były należycie przedstawiane. Potrzebna jest osoba, która dobrze zna realia naszego zawodu i opracuje oraz wdroży we współpracy z samorządem pielęgniarek i położnych strategię działania i rozwoju polskiego pielęgniarstwa i położnictwa.

Przewodnicząca BORPiP przekazała Pani Premier list, w którym zawarte są najważniejsze postulaty samorządu zawodowego. Treść listu poniżej/w załączniku

img956-724x1024 img957-724x1024

DSC01472-1024x580  DSC01471-1024x580  DSC01420-1024x580  DSC01429-1024x580  DSC01410-1024x580  DSC01408-1024x580  DSC01398-1024x580  DSC01396-1024x580  DSC01371-1024x580  DSC01364-580x1024  DSC01356-1024x580  DSC01347-1024x580  DSC01345-1024x580  DSC01338-1024x580  DSC01250-1024x580  DSC01496-1024x580  DSC01494-1024x580  DSC01488-1024x580  DSC01483-1024x580  DSC01478-1024x580