1. Uchwała Nr 39/VIII/2023 Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 30 maj 2023 r. w sprawie wpisu pielęgniarki do okręgowego rejestru pielęgniarek, położnych  w Łomży
  2. Uchwała Nr 40/VIII/2023 Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 30 maj 2023 r. w sprawie wpisu pielęgniarki do okręgowego rejestru  pielęgniarek, położnych  w Łomży
  3. Uchwała Nr 41/VIII/2023 Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 30 maja 2023 r. w sprawie organizowania konferencji, szkoleń itp. przez OIPiP w Łomży oraz ponoszenia kosztów z ich organizacją na czas VIII kadencji