9.30 – 10.00 REJESTRACJA UCZESTNIKÓW

10.00 – 10.30  OTWARCIE KONFERENCJI

Jego Magnificencja Rektor Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży

Prof. nadzw. dr hab. Roman Engler

Dziekan Wydziału Medycznego Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży

Dr inż. Piotr Ponichtera

Prezes Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych w Warszawie

Mgr Zofia Małas

Przewodnicząca Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Łomży

Mgr Izabela Metelska

 

SESJA PLENARNA

CZĘŚĆ I

Przewodnicząca sesji: Dr Justyna Kurtyka-Chałas, UKSW Warszawa

 

10.30 – 11.00 Wykład Mistrzowski, Wartości i zdrowie psychiczne. – Prof. UKSW dr hab. Krzysztof Wielecki, Warszawa, członek Papieskiej Akademii Nauk Społecznych w Rzymie

11.00 – 11.20 Dr hab. Jolanta Łodzińska, UKSW Warszawa, (Nie)zwykłe kobiety w pielęgniarstwie. Studium socjologiczne na wybranych przykładach.

11.20 11.40 Dr n. med. Grażyna Rogala-Pawelczyk, Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek i Położnych, Wykroczenia zawodowe i zdarzenia niepożądane na stanowisku pielęgniarki, położnej. Przyczyny, konsekwencje, prewencja.

11.40 – 12.00 Mgr Agnieszka Kałużna, Przewodnicząca Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych                 w Łodzi, Postać Sługi Bożej Stanisławy Leszczyńskiej – patronki położnych.

 12.00 – 12.15 Przerwa kawowa

12.15 – 12. 30 Uroczyste wręczenie odznaczeń honorowych „ZA ZASŁUGI DLA OCHRONY ZDROWIA”

 

SESJA PLENARNA

CZĘŚĆ II

Przewodniczący sesji: mgr Agata Rozalska, UKSW Warszawa,

dr inż. Piotr Ponichtera, WSA Łomża 

 

12.30 – 12.50 Prof. dr hab. Joanna Zajkowska, Klinika Chorób Zakaźnych i Neuroinfekcji Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wygraj z kleszczowym zapaleniem mózgu. 

12.50 – 13.10 Dr n. o zdr. Agnieszka Wojno, Położna Koordynująca, Uniwersyteckie Centrum Onkologii w Białymstoku, Ewolucja postaw życiowych chorych w przebiegu raka jajnika.

13.10 – 13.30 Dr Zoia Sharlovych, Kierownik Wydziału Edukacji Podyplomowej Młodszych Specjalistów Medycznych, Asystent Wydziału „Pielęgniarstwo” w Gminnej Instytucji Szkolnictwa Wyższego „Żytomierski Instytut Medyczny” Rady Regionalnej Żytomierza,  Teoretyczne aspekty rozwoju umiejętności zawodowych specjalistów pielęgniarstwa na Ukrainie poprzez ustawiczne kształcenie zawodowe.

13.30 – 13.50 Mgr Elżbieta Dróżdż-Kubicka, Prezes Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Pediatrycznych, Jeden objaw kilka przyczyn u pacjenta pediatrycznego.

13.50 – 14.10 Mgr Barbara Szulecka, przedstawiciel firmy ConvaTec, Leczenie ran z zastosowaniem opatrunków specjalistycznych firmy ConvaTec.

14.10 – 14.25 Mark Vasiliev, student II roku kierunku Pielęgniarstwo, Żytomierski Instytut Medyczny,  Działania Światowej Organizacji Zdrowia jako środek ochrony i wzmocnienia zdrowia ludności.

14.25    Podsumowanie konferencji

 

Komitet Naukowy:

Prof. UKSW dr hab. Krzysztof Wielecki, Warszawa

Prof. nadzw. dr hab. Roman Engler, WSA Łomża

Prof. dr hab. Joanna Zajkowska, Klinika Chorób Zakaźnych i Neuroinfekcji, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Maurizio Vernassa, Università di Pisa, Italia

Dr hab. Jolanta Łodzińska, UKSW Warszawa

Dr inż. Piotr Ponichtera, WSA Łomża

Dr Franck Harvest Mbida, Uniwersytet Bertoua, Kamerun

 

Komitet Organizacyjny:

Mgr Izabela Metelska, Przewodnicząca OIPiP, Łomża – przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego

Dr hab. Jolanta Łodzińska, UKSW Warszawa

Dr Justyna Kurtyka-Chałas, UKSW Warszawa

Dr Franck Harvest Mbida, Uniwersytet Bertoua, Kamerun

Mgr Agata Rozalska – sekretarz

 

Patronat medialny:

Zgłoszenia na Konferencję do OIPiP w Łomży

do dnia 10 maja 2019 r.

 (e-mail: oipiplomza@neostrada.pl; tel. 86) 216-47-13)