OIPiP w Łomży zwraca się do Państwa z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety. Ankieta umieszczona jest też jako oddzielna zakładka. Jej wyniki zostaną wykorzystane do usprawnienia pracy Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Łomży i podniesienia jakości realizowanych zadań przez  OIPiP w Łomży. Dziękujemy za poświęcony czas!

ANKIETA