Warszawska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych  

we współpracy 

z Instytutem Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka

zapraszają pielęgniarki i położne  

do udziału w I Konferencji Naukowej  

„Zastosowanie badań naukowych w praktyce pielęgniarskiej”  

Termin:         4 listopad 2016 r. 

Miejsce:        Instytut Pomnik-  Centrum Zdrowia Dziecka

Aleja Dzieci Polskich 20, 04-730 Warszawa; AULA 119

 

Udział w konferencji jest bezpłatny

Zgłoszenia uczestnictwa prosimy nadsyłać do dnia 30.09.2016 r.

Zgłoszenia referatów do dnia 15.09.2016 r. 

Dla osób zainteresowanych noclegiem:

Hotel ul. Reymonta 8 Warszawa,  Tel. 22 633 35 98

Hotel Patron- Al. Dzieci Polskich 20, Warszawa Tel. 22 815 25 51; 22 815 49 80

e- mail- rezerwacja@patron.waw.pl 

Dodatkowych informacji udziela: Dział Merytoryczny WOIPiP  Tel. 826 84 77 wew. 107, 109

Karta zgłoszenia dostępna jest na stronie internetowej:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………  

Honorowy Patronat nad konferencją objęli: 

Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych

  1. Pismo przewodnie