Posiedzenie ORPiP z dnia 10 kwietnia 2018 r

1. Uchwała Nr 465/VII/2018 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpis do rejestru pielęgniarek i położnych 2. Uchwała Nr 466/VII/2018 w sprawie wpis do rejestru pielęgniarek i położnych 3. Uchwała Nr 467/VII/2018 w sprawie wpis do rejestru...