Bezpłatny kurs dla położnych pt.:
„Edukacja i wsparcie kobiety w okresie laktacji”

Centrum Medyczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (CM WUM) uprzejmie informuje, że jest organizatorem, bezpłatnego kursu specjalistycznego dla położnych „Edukacja i wsparcie kobiety w okresie laktacji”. Kurs jest realizowany na zlecenie Ministerstwa Zdrowia w ramach zadania „Promocja karmienia piersią” Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025. Celem szkolenia jest poszerzenie wiedzy i przygotowanie położnej do kompleksowej opieki nad kobietą w okresie laktacji, a także realizacji zadań na stanowisku edukatora ds. laktacji (szczegółowy opis pod tym linkiem).

Będzie nam niezmiernie miło, gdyby Państwo wyrazili chęć i nagłośnili informacje o prowadzonym przez nas kursie wśród położnych. Tym samym przesyłamy list wraz z ulotką informującą o kursie specjalistycznym.

Kurs przeznaczony jest dla położnych, które:
– mają licencjat,
– są w trakcie studiów magisterskich,
– pracują w środowisku i udzielają porad laktacyjnych,
– pracują w szpitalu położniczym lub innych placówkach z mamami karmiącymi,
– chciałyby pracować na stanowisku edukatora ds. laktacji w szpitalu,
– pracują na uczelni,
– chwilowo nie pracują, ale chciałyby poszerzyć wiedzę z zakresu laktacji.

Cały kurs trwa 84 godziny dydaktyczne. Zajęcia teoretyczne: 48 godzin wykładów i ćwiczeń, 8 godzin samokształcenia.

Część 1. Czwartek, piątek – 9 – 16, sobota 8 -12 (w tym przerwy)
Edukacja, wsparcie i komunikowanie się z kobietą karmiącą. Poradnictwo laktacyjne.

Część 2. Czwartek, piątek – 9 – 16, sobota 8 -12 (w tym przerwy).
Problemy i sytuacje trudne w okresie karmienia piersią.

Zajęcia stażowe: 28 godzin dydaktycznych (21 zegarowych) w grupach do 3 osób od poniedziałku do niedzieli, w dni pracy podmiotów leczniczych, w których będą realizowane zajęcia.

Chciałbym prosić Państwa o poinformowanie i zachęcenie położnych do udziału w kursie. Zapisy odbywają się wyłącznie przez System Monitorowania Kształcenia (SMK).

Osoby do kontaktu w sprawie realizacji projektu:
Paulina Gugulska, tel.: +48 507 961 724, e-mail: paulina.gugulska@cmwum.pl

Załączniki:

Zaproszenie

Informacja o kursie