Szanowni Państwo,

Powołując się na przyznanie przez Panią Zofię Małas – Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych patronatu nad wydarzeniem, w imieniu Zarządu Związku Stowarzyszeń Koalicja „Na pomoc niesamodzielnym” chciałabym serdecznie zaprosić Państwa do udziału oraz poprosić o rozpropagowanie wśród członków Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych informacji o 3. edycji ogólnopolskiej konferencji poświęconej aktualnej sytuacji w opiece długoterminowej.

Konferencja „OPIEKA DŁUGOTERMINOWA W POLSCE – DZISIAJ I JUTRO” odbędzie się w dniach 25-26 listopada 2021 roku w hotelu Novotel Warszawa Centrum (ul. Marszałkowska 94). W tym roku zdecydowaliśmy się zorganizować ją w formie hybrydowej. Na potrzeby konferencji przygotowana została strona www.opiekadlugoterminowa2021.pl, dzięki której każda osoba, zainteresowana tematyką konferencji, po bezpłatnym zarejestrowaniu będzie mogła brać w niej czynny udział online. Na stronie będą dostępne „na żywo” wszystkie debaty, a także ich nagrania po zakończeniu.

Udział stacjonarny będzie limitowany (max. liczba miejsc wynosi 150 zgodnie z aktualnie obowiązującymi regulacjami epidemiologicznymi) i wiąże się z koniecznością zakupu biletu wejściowego.

Dla ułatwienia załączam link rejestracyjny https://www.niesamodzielnym.pl/index.php?page=rejestracja

Ogólnopolska konferencja „Opieka długoterminowa w Polsce – dzisiaj i jutro” jest kontynuacją poprzednich edycji spotkań poświęconych szerokim konsultacjom społecznym na temat rozwiązań systemowych wspierających długofalowy rozwój opieki długoterminowej w Polsce. Podczas tegorocznej edycji będziemy dyskutować m.in. o: celach i wyzwaniach deinstytucjonalizacji, kadrach medycznych i opiekuńczych, higienie i pielęgnacji pacjentów niesamodzielnych, nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej przeprowadzanej w domu pacjenta oraz sukcesach i porażkach w poszukiwaniu optymalnych standardów opieki długoterminowej.

W załącznikach przesyłam program wydarzenia oraz stosowny plakat.

W przypadku pytań lub wątpliwości pozostaje do Państwa dyspozycji.

Z wyrazami szacunku
Małgorzata Witek
Biuro organizacyjne konferencji

Koalicja „Na pomoc niesamodzielnym”
(022) 279 49 06/ (022) 279 49 04
konferencja@niesamodzielnym.pl
www.niesamodzielnym.pl

DO POBRANIA:

Plakat
Program Konferencji