Prezydium ORPiP 05.05.2022 r

Uchwała Nr 1089/VII/2022 Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 05 maja 2022 r. w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych Uchwała Nr 1090/VII/2022 Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek...

ORPiP 08.04.2022 r

Uchwała Nr 1074/VII/2022 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 08 kwietnia 2022 r. w sprawie wykreślenia pielęgniarza z okręgowego rejestru  pielęgniarek, położnych  Uchwała Nr 1075/VII/2022 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 08...

ORPiP 08.02.2022 r

Uchwała Nr 1047VII/2022 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży z dnia 08 lutego 2022 r. w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpisu do rejestru pielęgniarek i położnych Uchwała Nr 1048/VII/2022 Okręgowej Rady Pielęgniarek i...