Regulamin Komisji ds. Kształcenia

Regulamin Komisji ds. Kształcenia przy Okręgowej Radzie Pielęgniarek i Położnych w Łomży Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 97/VII/2016  ORPiP w Łomży z dnia 17.02.2016 r. Regulamin Komisji ds. Kształcenia

STANOWISKO NR 1

STANOWISKO NR 1 DELEGATÓW XXVII OKRĘGOWEGO ZJAZDU PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W ŁOMŻY Z DNIA 11 MARCA 2016 r. w sprawie odrzucenia propozycji założeń do ustawy o POZ przygotowanych w ramach prac Zespołu do opracowania projektu założeń ustawy o POZ Delegaci XXVII OZPiP w...

APEL NR 8

APEL NR 8 DELEGATÓW XXVII OKRĘGOWEGO ZJAZDU PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W ŁOMŻY Z DNIA 11 MARCA 2016 r. w sprawie podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pielęgniarki i położne Delegaci XXVII OZPiP w Łomży apelują do dyrektorów zakładów o przekazanie informacji, czy...

APEL NR 7

APEL NR 7 DELEGATÓW XXVII OKRĘGOWEGO ZJAZDU PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W ŁOMŻY Z DNIA 11 MARCA 2016 r. w sprawie uznania pracy pielęgniarek nefrologicznych za pracę w warunkach szczególnych Delegaci XXVII OZPiP w Łomży apelują o podjęcie działań zmierzających do...

APEL NR 6

APEL NR 6 DELEGATÓW XXVII OKRĘGOWEGO ZJAZDU PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W ŁOMŻY Z DNIA 11 MARCA 2016 r. w sprawie uznania pracy pielęgniarek w Oddziałach Anestezjologii i Intensywnej Terapii za pracę w warunkach szczególnych Delegaci XXVII OZPiP w Łomży apelują do...